Imprenderò 4.0 – Podjetništvo prihodnosti

Podjetništvo tvoje prihodnosti, Prihodnost tvojega podjetja

Imprenderò 4.0 je projekt širjenja podjetništva in podjetniške kulture.Zamisel projekta je promocija podjetništva kot del družbe in je zasnovana na modelu pomoči pri socialno ekonomskem razvoju.

Podjetništvo kot kulturni model, kot možnost za razvoj ter kot enkratna možnost za pridobivanje novega znanja.

Vse aktivnosti in dejavnosti so brezplačne: več o projektu na spletni strani.

Projekt Imprenderò 4.0 financirajo Evropski socialni sklad- NALOŽBA V TVOJO PRIHODNOST –  Operativni program 2007/2013 – Prednostna naloga 2 Zaposljivost PPO 2013Posebni program št. 8 in iz sredstev Programa ROP ESRR 2007/2013 v okviru Plana za akcijo in kohezijo  - PAK – Garanzia Giovani FVG.

Dežela Furlanija Julijska krajina s projektom Imprenderò 4.0 nudi finančno podporo in ponuja  brezplačne aktivnosti za promocijo podjetniške kulture,za ustvarjanje novih podjetij in samozaposlovanje ter za generacijski prenos lastništva podjetja.

1) Ustvarjanje podjetja

Aktivnosti

Komu so namenjeni?

2) Prenos podjetja ali generacijska zamenjava

Aktivnosti

Komu so namenjeni?

Download Imprenderò 4.0 brochure

 

loghi finanziatori
© 2019 Imprenderò — Privacy Policy